Här kommer nästa avsnitt i min och Kickans bloggserie om rädslor. I det här avsnittet pratar vi om hur viktigt det är att ha en hund med självförtroende för att framgångsrikt rehabilitera rädsla hos hund. Vi tar upp enkla lekar du kan göra med din hund i vardagen och situationer du medvetet kan skapa för att få hunden att känna sig som en kung. En viktig del i att få hunden att klara av jobbiga situationer. Hela bloggserien är uppbyggd på ett sätt som gör att du själv ska kunna påbörja din träning och rehabilitering av din hund, oavsett om den är rädd för miljöer, har en social osäkerhet eller är ljudrädd. Alla tidigare avsnitt finns här i bloggen om du bläddrar tillbaka. För att framgångsrikt träna och rehabilitera din hund, se då hela serien från steg 1, och följ alla steg. Stort lycka till! Här kommer nästa steg, del 5.