Plätt och jag under en freestyle uppvisning på lydnads SM, målad som en zebra

Plätt och jag under en freestyle uppvisning på lydnads SM, målad som en zebra