Igår vräkte regnet ner, det bådade inte gott för dagens vallanlagstest i vallning… men vi styrde bilen mot almunge för att testa Tira, Yeba och Katta testade sin pumi Wilma.
Jag tycker det är en väldigt viktig del både för mitt eget avelsarbete men också för rasklubben och rasens bästa nu när dom startat “Intresseföreningen för kroppsvallare” och en kommite som nu kommer jobba för vallningen för våra ungerska raser inom Svk Fur, att vi hjälps åt och testar så många hundar vi bara kan för att få en stadig grund att stå på och en fingervisning om hur vi ska ta oss vidare. Jag tror att en bra arbetshund kommer utifrån en bra vallhund, inte tvärt om… 

Yeba hade aldrig förr träffat får, och det var et bra tag sen Tira vallade, så hon blev lite het och för på i början men lugnade sig sen. Yeba såg fundersam ut och väldigt tänkande första vändan inne hos fåren, men sen kom hon igång när myntet trillade ner! Alla tre pumiflickor vart godkända, dock fick vi inte med oss några protokoll hem så ni kan inte få några poäng idag, dom råkade blanda ihop krulltottarna så dom skickas hem med posten!

Det man tittar på är:

a.Intressenivån börjar bedömas omedelbart, redan utanför fållan, på hundens sätt att närma sig djuren. Hundens fokusering på djuren skall bedömas, inte dess teknik eller fart. Hundar som trots uppmuntran inte visar något intresse alls skall bedömas 0,avbryta och rekommenderas för omprov. Hundar som aldrig släpper fåren med blicken skall bedömas med 5.

b. Naturlig förmåga testas genom att testledaren/föraren t.ex. positionerar sig för att vända hunden genom blockering, promenerar i åttor, vänder rakt igenom osv. för att se hur hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra outtalade signaler. Hunden behöver inte balansera till föraren – det är den naturliga förmågan att ‘kontrollera’ en flock som skall bedömas. En hund som inte verkar ha någon kontroll alls över djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll hela tiden får 5 poäng.

c. Mental uthållighet är ett test på hundens “mentala ork” – klarar den att jobba hela testet utan att lägga av eller visar den snabbt tecken på att tröttna. En hund som klarar hela testet utan att visa några tendenser till att vilja avbryta och inte är helt slutkörd efter femton minuter måste betraktas som exceptionellt uthållig och bör bedömas med 5 poäng. Orkar hunden jobba koncentrerat i 5 minuter värderas det med minst 3.

d. Samarbetsvilja/styrbarhet testas med t.ex. ett ‘stanna’ eller ‘ligg’kommando, eller inkallning, för att kort avbryta vallningen och sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att reagera när bedömaren försöker få ut avståndet eller vända hunden, t.ex. genom positionering eller blockering. En vändbar hund med hög intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan t.ex. inte få lägre än 3. Detta moment skall inte räknas med i snittpoängen, eftersom skalan går från 0:extremt hård till 5:extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en hund som är ganska förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en l:a en hund som är hård, men styrbar. Vilken av dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraren och dennes personliga preferenser.

Vallanlag bedöms den hund besitta som har mellan 3 och 5 på alla punkter utom Samarbetsvilja/styrbarhet’, där poängen bara skall fungera som en vägledare åt föraren. Hundar som får 0 eller 5 på momentet bör dock få en särskild kommentar, eftersom de sannolikt blir tämligen svårtränade.

Och här kommer en liten filmsnutt på Tiras anlagsprov