Ja ni vet väl att hundar kan lära sig genom att härma och apa efter ett beteende, jag har gjort en egen forskningsstudie på Fridas Tuffa – Viktor och detta med häpnande resultat! Cesar Milan, släng dig i väggen, jag behöver inte lära mina hundar nått, bara föregå med gott exempel så tar dom efter mig! Det är vad jag kallar hundviskare…. bevismatesrialet är insamlat och ihopklippt av Frida Binette som forskar på samma bas som jag själv…