Nytagen bild på älsklingstrollet Tira!

Nytagen bild på älsklingstrollet Tira!